deze bibliotheek is ook dans/muziekzaal en vergader/ontvangstruimte

Hoewel er momenteel vaak wordt bezuinigd op de Bibliotheek, is er tegelijkertijd een groot besef dat de Bibliotheek een belangrijke maatschappelijk bijdrage vervult. Naast de gewone boekencollectie zijn er MLP- pleinen voor mensen met dyslectie, is er het Taalhuis voor nieuwe burgers die de taal moeten leren. Ook zijn er grote letter- en luisterboeken waar voornamelijk ouderen gebruik van maken. Er wordt voorgelezen en er worden cursussen en lezingen gegeven.

De trend is om de bibliotheek te koppelen aan een (brede) school of multifunctioneel centrum. De bibliotheek deelt de ruimte (deels) met anderen en maakt gebruik van de algemene voorzieningen. Het drukt de kosten. Maar minstens zo belangrijk; Er kan uitwisseling plaatsvinden tussen de verschillende gebruikersgroepen. Meer aanloop, meer reuring, meer klandizie.

De opdracht begon met een haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheden in gebouw ’t Spant, een sportaccommodatie. Verschillende ruimtes werden bekeken. Er werd een grove indeling getekend en de kosten voor de verbouwing en de inrichting begroot. Aspecten als toegankelijkheid, bruikbaarheid, openingstijden, afsluitbaarheid, voorzieningen, bouwkundige beperkingen werden in kaart gebracht. Met dit onderzoek in de hand kreeg de directeur al snel goedkeuring van de gemeente e.e.a. te gaan realiseren.

Daarna werd de verbouwing en het interieurontwerp verder uitgewerkt, een lijst met aan te schaffen meubels opgesteld, diverse maatwerk meubels uitgetekend, een overzicht van de werkzaamheden voor de aannemer op papier gezet, kleuren en materialen uitgezocht.

In dezelfde ruimte waar de bibliotheek zit worden ook dans- en muzieklessen gegeven en heeft TOM in de buurt spreekuur. De ruimte moet daarom telkens vrij gemaakt worden. Om toch een gezellige ruimte te kunnen creëren is een verrijdbare display ontworpen. Iedere keer als de bibliotheek open gaat worden de displays in de ruimte gereden vanuit de aparte kids-afdeling. Op de displays worden de boeken frontaal gepresenteerd en kan met thema’s gewerkt worden. Ook het inname-meubel en de tijdschriftenkast zijn maatwerk.

Al het maatwerk is naar volle tevredenheid gemaakt door SB-interieur. Zij kwamen zelfs instructie geven hoe het beste met de verrijdbare displays om te gaan.

De opening was een enorm succes. Iedereen vond het prachtig. De wethouder trots dat het toch gelukt was. En er werden die dag al heel wat nieuwe leden ingeschreven!

december 2017 Bibliotheek Rijn en Venen utiliteitsbouw, verbouw