Over het bureau 

Architectenbureau marjolein ippel is een kleinschalig all-round architectenbureau, gevestigd in het centrum van Alphen aan den Rijn. De drijvende kracht achter het bureau is, zoals de naam al aangeeft, Marjolein Ippel. Zij studeerde in 1988 af aan de TU Delft en is daarna werkzaam geweest bij een bouwbedrijf, een aantal architectenbureaus en de overheid. Het bureau is breed georiënteerd en maatschappelijk betrokken.

shutterstock_152360879 500hNaast het verrichten van alle normaal voorkomende architectenwerkzaamheden adviseert het bureau ook op het gebied van duurzaam bouwen. Er wordt ontworpen met een lange termijn perspectief en aandacht voor het milieu, maar ook intuïtief. Het gebouw moet goed ‘voelen’.

Onze sterke kant is een groot inlevingsvermogen in wat  bij de opdrachtgever of gebruiker past. Dit gaat gepaard met een nauwe betrokkenheid en grote servicegerichtheid.

Het bureau heeft een brede ervaring in woning- en utiliteitsbouw. Door de kleinschaligheid is het flexibel. De nadelen van kleinschaligheid worden ondervangen door samenwerkingsverbanden met andere bureaus.

Naast alle ’zachte’ eisen die aan een ontwerp worden gesteld worden de harde zaken, budget en maakbaarheid, nooit uit het oog verloren. Beheersing van deze aspecten zorgen er uiteindelijk voor dat de ideeën worden waargemaakt.

Klein bureau in breder verband. 

AMI heeft een uitgebreid netwerk en heeft een nauwe samenwerking met Atelier Limes. We houden elkaar scherp, ondernemen activiteiten die de waan van de dag overstijgen; studie, reflectie op maatschappelijke ontwikkelingen, idee-ontwikkeling, etc.

Daarnaast vergroten we ieders flexibiliteit en deskundigheid doordat je tijdelijk je capaciteit kunt vergroten, elkaar van specifieke kennis voorziet, als een klankbord fungeert voor de ander en gebruik maakt van elkaars netwerken.

AMI heeft korte lijnen met;

Atelier Limes, is een all-round architectenbureau waarmee nauw samengewerkt wordt. Sparren, informatie delen, assisteren bij projecten.

Margriet Jäger, is all-round architect met bijzondere expertise in interieur en kleurontwerp.

Bouwkundig adviesbureau J39, met als drijvende kracht Jos Boom, is gespecialiseerd in bouwbegeleding, directievoering en toezicht houden bij kleine tot zeer grote projecten.

Jandieke Noback, is all-round architect gevestigd in Zweden en zorgt voor een kijk over de landsgrenzen. zie; jandieke-noback.se.